Αναζήτηση Τεκμηρίου

Έντυπο : Πατήστε στο εικονίδιο με το βελάκι (για να εμφανιστεί ο κατάλογος με τα έντυπα), μετακινηθείτε στον κατάλογο και πατήστε πάνω στο έντυπο που σας ενδιαφέρει (θα εμφανιστεί σε μπλέ Φόντο)

 

Ημερομηνίες : πληκτρολογήστε την ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ π.χ. 05/09/1912 ή 5/9/1912.

 

Περιγραφή : Πληκτρολογήστε λέξη, μέρος λέξης ή συνδυασμό τμημάτων λέξεων κάνοντας χρήση των τελεστών αναζήτησης (and, or, any).

 

Χρήση τελεστών αναζήτησης:

% (any)

Αν το σύμβολο τοποθετηθεί προς το τέλος μιας μη ολοκληρωμένης λέξης η αναζήτηση θα φέρει όλες τις περιγραφές με λέξεις που αρχίζουν με τα γράμματα που έχουν πληκτρολογηθεί και έχουν οποιαδήποτε κατάληξη. π.χ.: Η αναζήτηση “πατριαρχ%” θα φέρει τις λέξεις “Πατριάρχης”, “Πατριαρχείο” , “Πατριαρχική” κ.λ.π.

 

| (or)

Η αναζήτηση “πατριαρχης | ιωακειμ” θα φέρει όλες τις περιγραφές που περιλαμβάνουν είτε μόνο τη λέξη “Πατριάρχης” είτε μόνο τη λέξη “Ιωακείμ” είτε και τις δύο λέξεις μαζί π.χ.: “Πατριάρχης Ιωακείμ”.

 

& (and)

Η αναζήτηση “πατριαρχης & ιωακειμ ” θα φέρει τις μόνο τις περιγραφές που περιλαμβάνουν και τη λέξη “Πατριάρχης” και τη λέξη “Ιωακείμ”.

 

Διαχείριση Καταλόγου Αποτελεσμάτων

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Πατήστε πάνω στην Επικεφαλίδα της στήλης που σας ενδιαφέρει για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Πατήστε πάνω στο εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Έγγραφο» για να διαβάσετε το Τεκμήριο.

Πατήστε πάνω στο εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Ε» για να διαβάσετε την Καρτέλα του Τεκμηρίου.

 

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Πατήστε πάνω στη λέξη «Επόμενα» για να εμφανιστεί η επόμενη στη σειρά ομάδα (π.χ. 21-40), ή επιλέξτε κάποια ομάδα (εκτός σειράς) από τον κατάλογο (π.χ. 61-80).