Αναζήτηση Εντύπου

Τύπος Εντύπου : Πατήστε στο εικονίδιο με το βελάκι (για να εμφανιστεί ο κατάλογος με τα έντυπα), μετακινηθείτε στον κατάλογο και πατήστε πάνω στο έντυπο που σας ενδιαφέρει (θα εμφανιστεί σε μπλέ Φόντο)

 

Είδος Εντύπου, Έκδοση, Πόλη, Χώρα : Πατήστε στο εικονίδιο με το βελάκι (για να εμφανιστεί ο κατάλογος) και επιλέξτε την τιμή που σας ενδιαφέρει.

 

Ταξινόμηση, Σειρά : Επιλέξτε τη στήλη που σας ενδιαφέρει για ταξινόμηση και επιλέξτε την αύξουσα ή φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

 

Κυκλοφορία Από και έως : Επιλέξτε την ημερομηνία από το ημερολόγιο  ή πληκτρολογήστε την ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ π.χ. 05/09/1912 ή 5/9/1912.

 

Τίτλος : Πληκτρολογήστε λέξη, μέρος λέξης ή συνδυασμό τμημάτων λέξεων κάνοντας χρήση των τελεστών αναζήτησης (and, or, any).

 

Χρήση τελεστών αναζήτησης:

% (any)

Αν το σύμβολο τοποθετηθεί προς το τέλος μιας μη ολοκληρωμένης λέξης η αναζήτηση θα φέρει όλους τους τίτλους με λέξεις που αρχίζουν με τα γράμματα που έχουν πληκτρολογηθεί και έχουν οποιαδήποτε κατάληξη. π.χ.: Η αναζήτηση “χρον%” θα φέρει τις λέξεις “χρονιά”, “χρόνος” , “χρονικό” κ.λ.π.

 

| (or)

Η αναζήτηση “πατρινο | καρναβαλι” θα φέρει όλους τους τίτλους που περιλαμβάνουν είτε μόνο τη λέξη “πατρινό” π.χ. “ΠΑΤΡΙΝΟ -περιοδικό” είτε μόνο τη λέξη “καρναβαλι” π.χ. “ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΟΥ ΣΕΛΚ - εφημερίδα” είτε και τις δύο λέξεις μαζί π.χ.: “ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - εφημερίδα”.

 

& (and)

Η αναζήτηση “πατρινο & καρναβαλι ” θα φέρει τις μόνο τους τίτλους που περιλαμβάνουν και τη λέξη “πατρινο” και τη λέξη “καρναβαλι” π.χ. “ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - εφημερίδα”.

 

Διαχείριση Καταλόγου Αποτελεσμάτων

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Πατήστε πάνω στην Επικεφαλίδα της στήλης που σας ενδιαφέρει για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Πατήστε πάνω στο εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Έγγραφο» για να διαβάσετε το Έντυπο.

Πατήστε πάνω στο εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη «Ε» για να διαβάσετε την Καρτέλα του Εντύπου.

 

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Πατήστε πάνω στη λέξη «Επόμενα» για να εμφανιστεί η επόμενη στη σειρά ομάδα (π.χ. 21-40), ή επιλέξτε κάποια ομάδα (εκτός σειράς) από τον κατάλογο (π.χ. 61-80).